Розвиток пам’яті у дітей дошкільного віку

Пам’ять – це комплекс пізнавальних здібностей і вищих психічних функцій по накопиченню, збереженню інформації і відтворення набутих знань і навичок. Іншими словами, пам’ять забезпечує нам запам’ятовування і подальше використання накопиченої інформації. Пам’ять необхідна для нормального і повноцінного існування людини. Здатність запам’ятовувати забезпечує можливість дитини накопичувати досвід, а це, в свою чергу, необхідна умова формування сприйняття, мислення і мови. Тому розвиток пам’яті у дошкільників стає важливим завданням для педагогів і батьків.

Зміст

 • Як влаштована пам’ять дитини
 • Які бувають види пам’яті
 • Особливості розвитку пам’яті у дітей дошкільного віку
 • Як розвивати пам’ять дитини дошкільнику
 • Роль літератури у формуванні пам’яті дітей дошкільнят
 • Роль гри у розвитку пам’яті у дошкільників
 • Мінерали, вітаміни і амінокислоти, які допомагають поліпшити пам’ять
 • Ігри та вправи для розвитку пам’яті у дошкільників
 • Вправи для розвитку пам’яті та уваги

Як влаштована пам’ять дитини

Дитина дошкільного віку проявляє активність у пізнанні навколишнього світу, шукає відповіді на свої питання, намагається отримати якомога більше інформації про те, що його цікавить. Нові знання запам’ятовуються і зберігаються, а коли виникає необхідність, відтворюються. Така форма відображення досвіду називається пам’яттю.

Розвиток пам’яті дошкільнят нерозривно пов’язане з формуванням інших пізнавальних процесів. Так, впізнавання об’єктів і явищ у сприйнятті можливо тільки в разі, якщо вони вже сприймалися в минулому, а інформація про них залишилася в пам’яті. З іншого боку, процес запам’ятовування являє собою встановлення зв’язків між тим, що спостерігається, сприймається безпосередньо в цей момент і тим, що було в досвіді дитини раніше.

У пам’яті можуть відображатися об’єкти і явища як ті, на які спрямована увага, так і ті, які потрапляють в поле зору дитини випадково, але викликають у неї емоційний відгук. Саме тому на якість запам’ятовування різного роду інформації впливають особистісні особливості дитини: його інтереси, настрій, основні види занять.

На міцність запам’ятовування впливає ступінь осмислення матеріалу. Осмислене запам’ятовування полягає в тому, що людина намагається співвіднести нову інформацію з тією, яка була в його досвіді раніше, завдяки чому знання систематизуються.

При механічному заучуванні людина не вникає в зміст матеріалу.

Які бувають види пам’яті

Розвиток памяті у дітей дошкільного віку

Інформація, яка відображається в пам’яті, може бути різною. Ця відмінність полягає в залученні різних органів чуттів (аналізаторів) при її сприйнятті. Не існує якоїсь єдиної і неподільної пам’яті. Насправді пам’ять людини складається з трьох основних складових. Це, так звані, види пам’яті людини. Кожна з них має значення на певному етапі запам’ятовування. Тільки злагоджена і гармонійна робота всіх «частин пам’яті» і дає можливість кожному з нас здобувати нові знання, засвоювати різноманітну інформацію і пам’ятати минулі події.

Виділяють такі види пам’яті:

 • зорова (запам’ятовування побачених образів і явищ);
 • слухова (запам’ятовування почутої інформації);
 • нюхова (пам’ять на запахи);
 • осязательная (відображення в пам’яті тактильних відчуттів);
 • смакова (запам’ятовування смакових відчуттів).

Якщо брати до уваги характер психічної активності дитини, пов’язаної з процесом запам’ятовування, то пам’ять може бути:

 • Рухова — спрямована на запам’ятовування рухів, їх послідовностей. Грає важливу роль в формуванні навичок ходьби, бігу, листи, трудових і інших рухових навичок.
 • Образна — являє собою відбиття в пам’яті предметів і явищ, які сприймалися за допомогою органів чуття (зорові, слухові образи). Саме образна пам’ять є переважаючою у дошкільнят.
 • Емоційна — відповідає за запам’ятовування переживань. Завдяки цьому, пригадавши якісь життєві події, людина може знову відчути пов’язані з ним емоції (радість, сором, страх). Цей вид пам’яті служить опорою для морального виховання дошкільнят.
 • Словесно-логічна — в цьому випадку об’єктом запам’ятовування є думки й поняття. Інформація при цьому може використовуватись як дослівно, так і у словесній формі, більш доступною для розуміння.

В залежності від того, протягом якого часу буде зберігатися інформація, пам’ять буває короткочасної, довготривалої і оперативної. Короткочасна пам’ять дозволяє зберігати і відтворювати інформацію відразу після її сприйняття.

Завдяки оперативній пам’яті, можливе збереження певних знань на час, необхідний для здійснення якої-небудь діяльності. Якщо ці знання після досягнення людиною мети втрачають свою значимість, то вони забуваються.

Довготривала пам’ять відповідає за зберігання інформації протягом тривалого терміну. Завдяки цьому забезпечується міцність запам’ятовування набутих людиною знань і умінь.

За ступенем активності людини в процесі запам’ятовування і відтворення виділяють довільну і мимовільну пам’ять. Мимовільне запам’ятовування відбувається у випадку, якщо людина в процесі якої-небудь діяльності без особливих зусиль засвоює корисну і цікаву для себе інформацію. Довільне запам’ятовування передбачає наявність мети засвоїти той або інший матеріал і неможливо без вольових зусиль людини.

Залежно від спрямованості особистості дитини пам’ять характеризується індивідуальними особливостями: обсяг пам’яті, точність відтворення, швидкість забування. Індивідуальність пам’яті дітей проявляється в тому, що, спостерігаючи одне і те ж явище, що різні діти запам’ятають неоднакове кількість деталей, і не у всіх добре вийде розповісти про побачене через час.

Особливості розвитку пам’яті у дітей дошкільного віку

Розвиток памяті у дітей дошкільного вікуРозвиток пам’яті у дошкільників характеризується високою інтенсивністю, зміною її якісних (рівень усвідомленості, цілеспрямованості) та кількісних (обсяг матеріалу, тривалість зберігання) характеристик.

Основною характеристикою пам’яті дошкільнят є перевага мимовільних форм запам’ятовування. Легко запам’ятовується те, що яскраво, ново і цікаво для дитини, те, що викликає у нього емоційну реакцію.

У дітей дошкільного віку активно розвивається мова, накопичується словниковий запас, все це сприяє поліпшенню запам’ятовування словесного матеріалу. Дошкільнята з легкістю запам’ятовують діалоги з мультфільмів, пісні та вірші. Діти вже здатні помітити, якщо дорослий допускає помилку при розповіді їхньої улюбленої казки.

Потреба запам’ятати матеріал у дітей середнього дошкільного віку може виникати в процесі ігор, при виконанні побутових доручень, на заняттях в дитячому саду. Стикаючись з необхідністю щось пригадати, дитина починає шукати способи запам’ятовування. Так деякі дошкільнята, запам’ятовуючи матеріал пред’являється, намагаються пов’язати його з минулим досвідом (асоціативний спосіб запам’ятовування). Наприклад, запам’ятовуючи зображення на картинках (м’яч, скакалку, бантик), дівчинка може об’єднати їх, пригадуючи події зі свого життя: «У мене є скакалка, але я більше люблю грати з м’ячем. А вчора мама мені зав’язала червоний бант».

У дітей дошкільного віку часто відзначається здатність точно відображений в пам’яті цілі ситуації, а потім в деталях відтворювати ці спогади. Таку пам’ять називають эйдетической (образної). Заснована вона на зоровому сприйнятті суб’єктивних образів. Такий вид пам’яті дає дуже високий ефект запам’ятовування в процесі навчання дитини.

Як розвивати пам’ять дитини дошкільнику

Розвиток памяті у дітей дошкільного віку

Дитина дошкільного віку проявляє активність у дослідженні об’єктів і явищ навколишнього світу, завдання дорослого – направляти його сприйняття, забезпечувати отримання ним різноманітних відомостей про зацікавив його предметі. Наприклад, щоб запам’ятати характеристики яблука, дитина повинна визначити його форму, колір (задіяти зір), помацати його (отримати тактильні відчуття), спробувати на смак (задіяти смакові рецептори), дорослий же доповнить цю інформацію розповіддю про те, як вирощують яблука.

Участь дитини в отриманні інформації забезпечує її міцність запам’ятовування. Матеріал, який призначений для запам’ятовування, повинен бути значущим в діяльності дитини.

Важливу роль у запам’ятовуванні у дошкільника відіграє його інтерес до спостерігаємого об’єкта. Тому в навчанні дошкільнят особливу роль відіграє створення мотивації діяльності. Для цього, пропонуючи дитині завдання, потрібно намагатися створити уявну ігрову ситуацію, викликати бажання зробити відкриття, отримати задоволення від успіху. Наприклад, запам’ятати позначення кольорів світлофора допоможе гра, де дитині потрібно допомогти перевести через дорогу лісових друзів. Така діяльність пов’язана з емоційним включенням дитини в ситуацію, яка вимагає від нього запам’ятовування матеріалу.

Якщо дорослий ставить перед дитиною завдання запам’ятати матеріал, то треба робити це так, щоб йому було зрозуміло, навіщо це потрібно. Свідоме запам’ятовування і відтворення інформації – це вже початок розвитку довільності пам’яті. Таке цілеспрямоване засвоєння матеріалу відбувається в процесі навчальних ігор.

Розвитку пам’яті дошкільника сприяє дотримання режиму дня. Це передбачає щоденне виконання в один і той же час певних дій. Така часта повторюваність забезпечує міцність мимовільного запам’ятовування.

Таким чином, розвиток пам’яті у дошкільників вимагає:

 • постійного залучення дитини до діяльності, яка передбачає запам’ятовування і відтворення матеріалу;
 • створення умов для активності і самостійності дитини в пізнавальній діяльності;
 • встановлення зв’язку, що вивчається, з потребами і інтересами дитини;
 • включення нових відомостей про предметах і явищах, призначених для запам’ятовування, в систему вже наявних знань.

Роль літератури у формуванні пам’яті дітей дошкільнят

Розвиток памяті у дітей дошкільного вікуОдним з найбільш ефективних методів досягнення бажаного результату при розвитку пам’яті у дошкільнят є читання казок та іншої дитячої літератури, а також прослуховування дитячих аудіокниг.
Читання казок і оповідань дуже важливо для розвитку пам’яті дошкільників. Підбираючи художню літературу для малюка, потрібно подбати, щоб вона була доступна для його розуміння, мала зв’язок з його життям, містила відповідні змістом тексту картинки. Дошкільнята із задоволенням слухають розповіді про дітей, коментують ілюстрації, тому що це близько їх досвіду. Таким чином, спираючись на слухання, можливість розглянути зображення, емоційно пережити описані події, в уяві дитини створюється цілісний образ, який легко запам’ятовується.

Якщо зміст казки або розповіді цікаво маляті, можна запропонувати йому відповісти на питання або переказати текст, спираючись на ілюстрації. Відтворення за дорослим нової інформації – це теж спосіб розвитку навичок запам’ятовування у дитини. Багаторазовість повторення забезпечує міцність збереження матеріалу в пам’яті.

Роль гри у розвитку пам’яті у дошкільників

Гра є провідним видом діяльності у дітей 4-6 років, тому розвиток пам’яті у дітей цієї вікової групи передбачає використання ігрових прийомів, які підвищують мотивацію запам’ятовування. Так, наприклад, виконуючи роль покупця у грі, дитина може запам’ятати перелік продуктів, які йому слід придбати. А ось запам’ятовування цього ж списку поза грою буде не таким продуктивним, вимагає значної кількості повторів.

Розвитку запам’ятовування сприяють пальчикові ігри, які передбачають встановлення зв’язку між словом і дією і забезпечують активність дитини в освоєнні нових знань – малюк, слухаючи дорослого, повторює рухи за ним. Через кілька повторень, дитина буде намагатися самостійно відтворити не тільки руху, але слова.

Мінерали, вітаміни і амінокислоти, які допомагають поліпшити пам’ять
Розвиток памяті у дітей дошкільного віку

 • Вітамін С — справжній король серед вітамінів, який здатний збільшити розумову активність головного мозку, поряд з іншими його великими здібностями творити дива в нашому організмі. Де міститься вітамін С, напевно, знає кожна дитина. І звичайно це болгарський перець, капуста (особливо квашена), шпинат, брокколі, багато ягоди (смородина, малина), плоди шипшини, і звичайно ж цитрусові.
 • Холін або вітамін В 4 використовується організмом для виробництва нейромедіатора ацетилхоліну, який необхідний для нормального функціонування всіх клітин. Холін особливо важливий для функції головного мозку, так як вона впливає на області мозку, відповідальні за функції пам’яті і здатність до навчання протягом усього життя. Холін також необхідний для транспортування поживних речовин по всьому організму, включаючи мозок. Багатий джерело холіну яйця та інші джерела включають яловичину, цвітна капуста, пшениця, арахіс і салат. Подібно таурин, холін, зазвичай укріплені в сухе молоко. Продукти, вміст холін — м’ясо, молоко, соя, яєчний жовток, цвітна капуста. Ці продукти містять і інші вітаміни групи В, які також сприятливо впливають на роботу мозку.
 • Таурин є амінокислотою, яка підтримує неврологічне розвиток і збільшує потужність пам’яті дітей. Також вважається, що таурин має антиоксидантні властивості, які допомагають функції мозку. Таурин міститься в м’ясі, рибі і в грудному молоці. Більшість що випускаються сухих сумішей збагачені таурином так як організм дітей раннього віку, позбавлених грудного молока, не має здатність синтезувати таурин зі свого раціону. Звичайне коров’яче молока не забезпечує достатню кількість таурину.
 • Фолієва кислота знижує рівень гомоцистеїну, підвищений рівень якого погано впливає на пам’ять. Продукти, багаті фолієвою кислотою — цільнозернові злаки, соя, шпинат, зелений горошок, брокколі і апельсини. Існує досить дослідних даних, що підтверджують використання фолієвої кислоти в якості бустера пам’яті.
 • Вітамін К (філохінон) зміцнює стінки судин, захищає їх від руйнування і надає їм еластичність, попереджає розвиток атеросклерозу всіх судин, в тому числі і судин мозку. Відомо, що ця речовина покращує пам’ять, активізує розумову діяльність. Цей вітамін міститься в продуктах рослинного походження — у шпинаті, білокачанній капусті, зеленому чаї і чорному чаї, в томатах, брокколі, фініках, крес-салаті, в бобових і мн. ін. З тваринних продуктів вітамін К містять яловича печінка, печінка тріски, яйця, козяче молоко.
 • Омега 3. Переваги цієї полиненасыщенной жирної кислоти у тому, що вона сприяє розвитку мозку. Харчові джерела омега-3 жирних кислот — риб’ячий жир і деякі рослинні або горіхові масла. Тунець, лосось і оселедець також є джерелами Омега 3 тваринного походження. Арахіс, волоські горіхи і мигдаль також є поширеними джерелами цієї жирної кислоти. Для дітей, які не люблять їсти рибу або горіхи, випускається риб’ячий жир в капсулах або у вигляді желатинових фігурок з різними смаками.
 • Магній – необхідний нашому організму і мозку, так як він є антистресовим речовиною, бере участь в обміні жирів, вуглеводів, білків, передачі нервових імпульсів, очищає організм від токсинів і так далі. Цей мікроелемент покращує пам’ять і увагу. Магній міститься практично у всіх горіхах, кашах, пророслих зернах злаків, гірчиці, бананах, морській капусті і бобових. З овочів магній у достатній кількості міститься в брокколі, буряк, авокадо, цибулі і зелені. Також магнієм багаті плоди какао і, відповідно, темний шоколад.
 • Селен – це потужний антиоксидант, необхідний для зміцнення пам’яті, так як він захищає нервові клітини від руйнування. Селен міститься в оселедця, крабах, часнику, душице, оливковій олії, креветках, білих грибах, зародку пшениці і бразильських горіхах.

Батьки також повинні знати, якщо у дитини серйозні проблеми з пам’яттю, і йому дуже важко дається запам’ятовування, можливо варто звернутися до нейропсихолога.

Ігри та вправи для розвитку пам’яті у дошкільників

Розвиток памяті у дітей дошкільного вікуГра: «Поясни без слів». Мета: розвиток рухової пам’яті. Гра для групи дітей від 4 років.

Один дитина стає біля дорослого, інші повертаються до них спиною. Дорослий показує дитині серію рухів, які містять певну інформацію. Наприклад, крокує (я зайшов у ванну), імітує миття рук і умивання (помив руки і вмився). Дитина тут же повторює за дорослим. А коли інші діти повертаються до них обличчям, відтворює всю серію послідовних рухів для них. Учасники повинні здогадатися, про що їм намагався повідомити дитина. Складність підібраних рухів та їх кількість залежить від віку дітей.

Гра «Чого не вистачає?». Мета: розвиток образної пам’яті.

Для гри знадобиться 3 – 7 невеликих предметів (залежно від віку дітей), наприклад, маленькі фігурки тварин.

Проводити гру краще індивідуально або в групі не більше трьох дітей. Фігурки шикуються в ряд, кожна називається, обговорюється. Далі дитину просять закрити очі, і дорослий непомітно прибирає одну фігурку. У випадку з тваринами ігрове завдання для дитини може виглядати так: «Подивися, кого не вистачає? Хто пішов гуляти?». І виникає завдання пригадати всі фігурки, які пред’являлися, і визначити, якої не вистачає.

Вправа «Що звучить?». Мета: розвиток слухової пам’яті.

У вправі використовуються музичні іграшки, наприклад, дзвіночок, брязкальце, бубон, барабан.

Дитині демонструються іграшки. Він може їх дослідити, послухати, як вони звучать. Дорослий підказує назва кожного предмета. Після цього дитина відвертається, дорослий дзвенить дзвоником, наприклад. Ігрова завдання для дитини: назвати, яка іграшка видає такий звук.

Вправа «Запам’ятай і назви». Мета: розвиток короткочасної пам’яті.

Для проведення вправи необхідно знайти сюжетну картинку, наприклад, на якій зображені грають діти.

Дитина вивчає картинку разом з дорослим, називають, які предмети зображені, описують їх. Після цього картинка ховається, а дитині дається завдання: «Згадай, що ти бачив на картинці?». Якщо виникають труднощі, то можна підказати дитині, задаючи питання.

Гра «Що в мішечку?». Мета: розвиток опосередкованого запам’ятовування.

Для гри потрібен мішечок і 3 – 8 невеликих предметів, наприклад, м’ячик, дзвіночок, олівець, яблуко.

Розглядаючи кожен предмет, дитина придумує, на що він схожий, наприклад, м’ячик – на сонце, олівець – на паличку. Після цього всі предмети збираються в мішечок, і дорослий дає завдання: «А згадай-но, що у мене в мішечку з моїх слів-підказок». І так дитина по слову-визначенням повинен згадати всі предмети: сонце – м’ячик, паличка – олівець і так всі інші.

Вправи для розвитку пам’яті та уваги

 • «Детектив». Розвиток довільної уваги. Дитина протягом 15 хвилин розглядає 15 картинок, після чого картинки прибирають; дитина повинна назвати картинки, які запам’ятав.
 • «Піраміда». Розвиток короткочасної механічної пам’яті. Дорослий називає дитині одне слово, дитина повторює; потім називає два слова, дитина повторює, потім три слова, дитина повторює і т. д.
 • «Слідопит». Дорослий показує дитині іграшку і каже, що сховає її зараз у кімнаті; дитина відвертається; дорослий ховає іграшку, а дитина повинна її знайти.
 • «Одяг». Дитина повинна пригадати, в якому порядку він одягав предмети одягу вранці.
 • «Що ти їв на обід?». Дитина згадує, що їв на обід.
 • Намалюй такий же. Дорослий малює на аркуші паперу простий предмет, лист перевертається, і дитина повинна намалювати такий же предмет.
 • «Я поклав в мішок». Дорослий на очах дитини кладе в мішок різні предмети; дитина повинна пригадати, що лежить у мішку.
 • «Коротке оповідання». Дорослий читає розповідь, дитина повинна повторити його.
 • «Вежа». Дитині показують схематичне зображення вежі, яка складається з багатьох геометричних фігур. Дитина повинна запам’ятати ці фігури і назвати.
 • «Фігурка з паличок». Дорослий викладає фігурку з паличок (камінчиків, гілочок, намистин); дитина запам’ятовує її і по пам’яті викладає таку ж.

Дивіться відео «Розвиток пам’яті у дітей 3-5 років»

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: