Телеметричні платформи, контейнерні та вагові термінали

Терміном «ваговий термінал» (індикатор), наприклад, конвеєрний ваговий термінал, при розгляді тематики, пов’язаної з конструкціями ваг будь-яких типів, прийнято позначати прилад, який здійснює прийом вступників з тензометричних датчиків сигналів, їх подальшу обробку і відображення на екрані дисплея в цифровому вигляді.

Зміст

  • 1 Модифікації контейнерних терміналів
  • 2 Принцип роботи і обробка даних з тензодатчика і з датчиків переміщення
  • 3 Режими роботи і калібрування ваг

Модифікації контейнерних терміналів

Продукція зазначеного призначення представлена на російському ринку в повному асортименті і дозволяє використовувати її від простої індикації отриманих результатів з подальшою передачею цієї інформації на ПК, до використання зазначених виробів з метою виконання дозування, заміру пікових навантажень і т. п.

Телеметричні платформи, контейнерні та вагові термінали

Всі термінали поділяються на дві основні групи: спеціалізовані та загального призначення. І ті й інші підключаються до ПК, що мають спеціалізоване ПО для підвищення надійності і ефективності їх роботи.

До терміналів загального призначення відносяться найбільш прості моделі, які використовуються для формування інформації про результати зважування з виведенням її на екран дисплея або цифрового індикатора. Такі термінали є невід’ємною частиною всіх випускаються в даний час електронних ваг (бункерних, автомобільних, платформних або залізничних), а також силовимірювальних установок.

В якості прикладу можна назвати вагові термінали моделей КСК8 або КСК18. Перші є приладами загальнопромислового призначення і можуть вважатися оптимальним рішенням для систем, що здійснюють зважування в статиці, і мають велику кількість ваговимірювальних датчиків (ваги автомобільні).

Специфікою другого є його адаптація для роботи в системах статичного зважування, а також при необхідності вимірювання повільно мінливих навантажень. Крім основної функції – індикатор ваги – КСК18 володіє рядом додаткових функцій.

Прилади другої групи призначені для використання в конструкціях ваговимірювальних систем, що представляють спеціалізовані вагові термінали, і розраховані на вирішення широкого кола завдань.

Їх можна використовувати для того, щоб виконувати дозування компонентів або визначати пікові навантаження.

Закладені в їх конструкцію технічні можливості роблять зазначені вироби найбільш затребуваними для використання у випробувальному і весодозирующем обладнанні, а також інших системах, в яких потрібна висока швидкість обробки одержуваних сигналів.

Приклади: термінал КСК50 використовується переважно для управління різноманітними процесами автоматизації; КСК52 – для визначення пікових навантажень; КСК62 – дозволяє виконувати багатокомпонентне дозування і використовується в системах вагодозуючих.

Принцип роботи та обробка даних з тензодатчика і з датчиків переміщення

Телеметричні платформи, контейнерні та вагові термінали

Вбудовані в конструкцію ваг тензометричні датчики забезпечують перетворення значення деформації в сигнал, зручний для вимірювання, найчастіше, електричний. Основним елементом будь-якого тензометра є пристрій, що забезпечує вимірювання деформації.

Існуючі конструкції використовують для цього різні способи.

Найбільш точними на сьогодні вважаються оптико-поляризаційний, волоконно-оптичний або лінійно механічне зчитування.

Телеметричні платформи, контейнерні та вагові термінали

Розглянемо принцип роботи ВОДД (волоконно-оптичного датчика деформації) на прикладі датчика MuST, є в даний час найбільш затребуваним в конструкціях сучасних електронних ваг.

Слід зазначити, що ВОДД витісняють датчики інших типів (механічні, резистивні тощо), особливо в тих випадках, коли потрібна висока довговічність і підвищена точність. ВОДД підрозділяють на конструкції на дві основних групи:

  • на решітках Брегга;
  • на інтерферометрі Фабрі-Перро.

Розглянемо принцип дії датчиків першого типу. У них саме оптичне волокно виконує роль чутливого елемента. Для цього на нього спеціальним чином нанесені дифракційні решітки.

Випромінювання, що проходить через тракт волоконно-оптичний, реагує на дану грати, як на дзеркало. Причому параметри такого «дзеркала» задаються періодом решітки. Тіло, жорстко пов’язане з згаданим вище кабелем, своєї деформацією призводить останній до локальних розтягувань, або стисканням, змінюючи періоди решіток. Це і фіксується при аналізі відбитого ними випромінювання.

Телеметричні платформи, контейнерні та вагові термінали

Принцип роботи датчиків другого типу можна зрозуміти з наведеного малюнка.

Датчиками переміщення іменуються прилади, що дозволяють визначати величини механічного переміщення об’єкта, як лінійного, так і кутового. Існує величезна кількість різноманітних датчиків руху, які можна звести в дві великі групи: датчики кутового і лінійного переміщення.

Класифікація за принципом дії налічує 9 позицій. Датчики, що використовуються у вагах, найчастіше виконані за такими принципами:

  • ємнісні;
  • індуктивні;
  • оптичні;
  • магниторезистивные;
  • ультразвукові.

Телеметричні платформи, контейнерні та вагові термінали

Розглянемо найпростіший варіант принципу роботи ємнісного датчика, заснований на взаємозв’язку геометричної конфігурації встановленого в ньому конденсатора з його ємністю. Конденсатор в обов’язковому порядку включений в електричний ланцюг. Вплив ззовні призводить до зміни відстані між складовими конденсатор пластинами. Його місткість при цьому змінюється назад пропорційно розміру вказаного зазору. Ці зміни фіксуються різними способами.

Режими роботи і калібрування ваг

Режим роботи ваг залежить від їх призначення і конструкції і повинен розглядатися стосовно до них. Ваги можуть проводити вимірювання в статиці, в динаміці або належати до категорії ваг, що дозволяють виконувати вимірювання у двох згаданих вище режимах.

Телеметричні платформи, контейнерні та вагові термінали

Для отримання точних результатів зважування ваги будь-якого типу підлягають калібруванню. Якщо бути точним з технічної точки зору, то необхідно виконувати не калібрування, а юстирування ваг.

Процедура калібрування передбачає визначення різниці між істинним значенням маси використаного зразка і значенням, отриманим у результаті зважування. Ніяких змін параметрів ваг це за собою не тягне.

Телеметричні платформи, контейнерні та вагові термінали

Юстирування це інша операція, що виконується з метою корекції наявних розбіжностей між істинним значенням ваги еталона й тією величиною, яка отримана в процесі вимірювання. В процесі юстування різницю між зазначеними величинами прагнуть звести до мінімуму.

Передбачена первинна, вторинна і позачергова юстування вагового обладнання. Кінцева мета кожної з них полягає у приведенні метрологічних параметрів ваговимірювального пристрою до заданих параметрів.

Повірка ваг більшості моделей (особливо використовуваних на виробництві) проводиться представниками органів, які здійснюють метрологічний нагляд. Для того щоб зазначені роботи не виконувалися третіми особами, ваги пломбуються представником.

Телеметричні платформи, контейнерні та вагові термінали

Але існують типи ваг, юстування яких можна здійснювати самостійно. Наприклад, ваги лабораторні.

Правильно і своєчасно виконані роботи по юстирування ваг дозволять користувачеві здійснювати облік і контроль переміщуваних вантажів з більш високим ступенем точності і достовірності одержуваної інформації, що, в кінцевому рахунку, сприятиме зростанню прибутку і рентабельності роботи підприємства.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: