Знайомство з термінологією з жорстким дискам

Знайомство з термінологією з жорстким дискам

ATA (Advanced Technology Attachment, підключення до AT) — паралельний інтерфейс підключення оптичних дисководів і дискових пристроїв до комп’ютера.

ATA-2 — стандартний інтерфейс пристроїв IDE, який прийшов на зміну IDE/ATA. З’явилася підтримка режимів PIO3, PIO4, DMA MW1,
DMA MW2, адресація дискового простору LBA і режим передачі даних блоками.

ATAPI, ATA Packet Interface (Пакетний інтерфейс ATA) — стандарт на інтерфейс пристроїв IDE, який прийшов на зміну ATA-2. З’явилася підтримка пристроїв, відмінних від жорстких дисків (CD-ROM, MO). З боку BIOS потрібна підтримка інтерфейсу ATA-2 (крім режимів PIO4 і DMA MW2).

Block Mode (Блочний режим) — режим блочного обміну даними з жорстким диском (зазвичай IDE). Вінчестеру повідомляється кількість секторів, оброблюваних за одну операцію, він зчитує їх у внутрішній буфер, і тільки після цього центральний процесор забирає всі сектори відразу. При цьому ефективність роботи залежить в основному від розміру внутрішнього буфера жорсткого диска і максимальної кількості секторів, прочитуваних як один блок.

CHS, Cylinder-Head-Sector (Циліндр-голівка-сектор) — тривимірна система координат сектора на жорсткому диску.

CRC, Cyclic Redundancy Check (Контроль з допомогою циклічного надлишкового коду) — метод контролю правильності збереженої інформації
за допомогою порівняння її контрольного коду з контрольним кодом, записаним на диску в момент створення цієї інформації.

DDO, Dynamic Driver Overlay (Динамічно завантажується оверлейный драйвер) — програма, яка завантажується з перших секторів жорсткого диска
пам’ять комп’ютера, що заміняє функції дискового переривання Int 13h BIOS і забезпечує доступ до всього обсягу пам’яті великих дисків.

Disk Striping (від англ. stripe — смуга, розщеплення) — розшарування дискової пам’яті, розшарування дисків, процедура об’єднання безлічі однакових за розміром розділів, збережених на декількох RAID-дисках (від 2 до 32), у тому єдиний в образі віртуального шару, який ОС розпізнає як цілісний диск, завдяки чому підвищується продуктивність операцій вводу-виводу.

DMA, Direct Memory Access-Прямий доступ до пам’яті) — спосіб здійснення процесу обміну з оперативною пам’яттю минаючи центральний
процесор.

EIDE, Enhanced IDE (Покращений IDE) — інтерфейс IDE, що включає в себе специфікації ATA-2 і ATAPI.

EPBR, Extended Partition Boot Record (Завантажувальна запис розширеного розділу) — розширена таблиця розділів, див. EPR, SMBR.

EPR, Extended Partition Record (Запис розширеного розділу) — розширена таблиця розділів, див. EPBR, SMBR.

Fast ATA-2 — різновид інтерфейсу для пристроїв IDE, при якому дозволяється використовувати Multiword DMA Mode 2 (13,3 Мбайт/с) і PIO
Mode 4.

FAT, File Allocation Table (Таблиця розміщення файлів) — системна область на диску, в якій міститься інформація про фізичному розташуванні каталогів і файлів. Для надійності на диску зазвичай зберігаються дві копії FAT.

FAT32 подальше удосконалення FAT, що забезпечує роботу комп’ютера з великими дисками і режим LBA. Підтримує менші
розміри кластерів, що дозволяє більш ефективно використовувати дисковий простір.

FireWire (дослівно — «вогненний провід») — стандарт високопродуктивної послідовної шини IEEE 1394.

Flash Drive (дослівно — «миттєвий, швидкий привід») — електрично який можна перепрограмувати запам’ятовуючий пристрій, що використовується в якості BIOS, а також масивів пам’яті з об’ємом від декількох Мбайт до декількох Гбайт. Містить керуючі блоки у складі мікросхем пам’яті,
за допомогою яких можливо оновлення BIOS, а також емуляція пристроїв дискової пам’яті.

IDE (Integrated Drive Electronics) Вбудована електроніка накопичувача — назву типу жорстких дисків, що мають інтерфейс ATA. Керуюча електроніка цих дисків знаходиться в самому вінчестері.

IDE/ATA — один з перших інтерфейсів підключення пристроїв IDE до комп’ютерів IBM AT. Підтримував жорсткі диски об’ємом до 528 Мбайт.

ISO (International Organization for Standardization) — Міжнародна організація по стандартизації.

JBOD, Just a Bunch Of Disks (дослівно — «тільки пачка дисків») — функція RAID-контролера, при якій масив підключених дисків утворюють
один диск з сумарною ємністю.

HDD Hard Disk Drive (Привід з жорстким диском) — накопичувач на жорсткому магнітному диску (НЖМД).

HPC, Heads Per Cylinder (Кількість головок на циліндр) — один із параметрів фіктивної геометрії великих дисків.

LBA, Logical Block Addressing (Адресація логічних блоків) — інформаційна технологія, дозволяє комп’ютеру підтримувати жорсткі
диски обсягом понад 528 Мбайт. Вимагає підтримки з боку BIOS і жорсткого диска. Забезпечує лінійну адресацію секторів на диску.

MBR, Master Boot Record (головний завантажувальний запис) — структура на початку диска, що складається із завантажувального запису (MSB), таблиці розділів
(PT) та сигнатури таблиці розділів у вигляді 16-ричного коду AA55h.

MSB, Master System Boot або Master Boot (Головний завантажувач) — завантажувальний запис, що містить програму завантаження диска і знаходиться на нульовому циліндрі (C), нульовий голівці (H), в першому секторі (S), тобто має координати CHS (0,0,1).

NTFS — один з типів файлових систем, що використовуються в ОС Windows. Передбачена можливість стиснення файлів, що може бути використане
для економії дискового простору.

PIO, Programmed Input/Output (Програмоване обмін по вводу-висновку) — для пристроїв ATA визначено п’ять режимів (mode) обміну з
різними швидкостями: 0, 1, 2, 3, 4. Найбільшу швидкість має режим PIO mode 4 (16,6 Мбайт/с). Більш висока швидкість обміну досягається в Ultra DMA режимах.

PT, Partition Table (Таблиця розділів) — таблиця у складі головною завантажувального запису MBR, яка складається з чотирьох описателей розділів.

RAID, Redundant Array of Inexpensive Disks (Надлишковий масив недорогих дисків) — підключення групи звичайних недорогих і, як правило,
однотипних дисків до одного комп’ютера через RAID-контролер. Для комп’ютера цей масив може представлятися як один диск з поліпшеними
властивостями (підвищеною надійністю або швидкістю обміну інформацією). В іншому режимі контролера ємності дисків можуть підсумовуватися (виходить один диск більшої ємності). У контролері може бути передбачений також режим звичайного контролера, при якому всі диски є незалежними.

SCSI, Small Computer Systems Interface (Інтерфейс малих комп’ютерних систем) — стандарт високошвидкісного паралельного інтерфейсу,
розроблений ANSI, що використовується для підключення до комп’ютера периферійних пристроїв, інших комп’ютерів або ЛОМ.

Serial ATA — послідовний інтерфейс для вінчестерів. Мета переходу з паралельного інтерфейсу на послідовний — покращення і здешевлення
кабелів і коннекторів, позбавлення від плоского кабелю, погіршує умови охолодження, забезпечення можливості розробки компактних пристроїв.

S. M. A. R. T., Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (Технологія самоспостереження, аналізу і сполучення) — у цієї технології на контролер жорсткого диска покладається стеження за параметрами накопичувача, що дозволяє встановлювати приблизний час настання передбачуваних відмов вінчестера. Фірма Western Digital у своїй відомій технології Data Lifeguard пішла далі. У вінчестерах цієї фірми дії з тестування і відновлення вироби виконуються за ініціативою мікроконтролера самого диска.

SMBR, Secondary MBR (Вторинна MBR) — вторинна головна завантажувальна запис, див. EPR, EPBR.

SPT, Sectors Per Track (Кількість секторів на трек) — один із параметрів фіктивної геометрії великих жорстких дисків.

Standby Mode (Режим зменшеного енергоспоживання, черговий режим) — в цьому режимі відбувається відключення найбільш потужних пристроїв — монітора, жорсткого диска, вбудованих послідовних портів, модемів, системного вентилятора і т. п.

Suspend Mode (Режим призупинення, сплячий режим) — режим зменшення енергоспоживання комп’ютером, подібний до режиму Standby, але з деякими доповненнями: ряд системних параметрів записується в енергонезалежну пам’ять (зокрема, на жорсткий диск записується вміст
оперативної пам’яті), тактова частота процесора знижується до мінімального значення.

T. E. C., Threshоld Exceeded Condition (Стан з перевищенням порогу) — настання такого стану параметрів S. M. A. R. T., коли один або
більше параметрів, можливо, вийдуть за межі, що може призвести до несправності або аварійного стану жорсткого диска.

UDMA, Ultra DMA (Вдосконалений режим обміну DMA) — має сім окремих режимів (mode) передачі з прямим доступом до оперативної
пам’яті, що розрізняються швидкостями: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 (до 133 Мбайт/с).

USB-Universal Serial Bus (Універсальна послідовна шина) — забезпечує обмін даними між комп’ютером і периферійними пристроями. Спочатку інтерфейс забезпечував швидкість передачі інформації 1,5 і 12 Мбіт/с. USB версії 2.0 дозволяє передавати інформацію зі
швидкістю до 480 Мбіт/с.

Вінчестер, винчестерский диск (Вінчестер disk) — герметизований носій інформації у вигляді жорсткого магнітного диска. Назва походить від шифру його розробки філією фірми IBM р. в Вінчестері.

Ємність пам’яті пристрою (Memory capacity, storage capacity) — найбільший обсяг даних, що одночасно зберігаються у відповідному запам’ятовуючому пристрої. Вимірюється в бітах, байтах, словах, блоках, кілобайтах (Кбайт), мегабайтах (Мбайт), гігабайтах (Гб). Зазвичай при характеристиці пристроїв оперативної пам’яті і в програмуванні застосовуються наступні співвідношення: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт. При цьому 1 Гбайт = 1 073 741 824 байт. При характеристиці жорстких дисків в рекламних цілях використовують десятковий гігабайт, при якому 1 Гбайт = 109 байт і ємність диска виходить більше (лише чисельно). Такий же різнобій у використанні співвідношень одиниць виміру ємності пристроїв спостерігається і в окремих програмах обслуговування.

Кластер — це мінімальна порція дискового простору, яка може бути виділена для розміщення файлу. Всі файлові системи, використовувані
Windows для роботи з жорсткими дисками, засновані на цьому розмірі. Чим менше розмір кластера, тим ефективніше використовується дискова пам’ять.
Якщо при форматуванні диска розмір кластера не вказаний, Windows вибирає одне із стандартних значень, виходячи з розміру тома.
Стандартні значення підібрані таким чином, щоб знизити втрату дискового простору і ступінь можливої фрагментації тома. Розмір
кластера називається одиницею виділення пам’яті.

Кошик — область розділу жорсткого диска, в якій тимчасово зберігаються файли, видалені з папок розділу.

Кеш (Cache) — швидкодіюча пам’ять, використовувана для зберігання часто потрібних даних.

НЖМД — накопичувач на жорстких магнітних дисках.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: