Екологічний портрет Нижньовартовськ

Нижньовартовськ – другий за чисельністю населення місто Ханти-Мансійського автономного округу – Югри. Станом на 01.01.2014 року чисельність постійного населення становила 266 тис. чол., це близько 17 % загальної чисельності всього населення ХМАО-Югри. У даний час спостерігається збільшення частки населення старше працездатного віку.

Якщо на початок 2012 року вона становила 12,1 %, то до початку 2013 року вона збільшилася на 0,9 % і склала 13 %.

Місто розташувався вздовж річки Обі на добре дренованому суходільної, залісненій місцевості і заболоченій території.

Клімат в Нижньовартовську характерний для Північного Уралу: сувора довга зима і коротке холодне літо. Літня погода ускладнюється за рахунок сильних вітрів.

За останні 30 років вирубка лісу, пожежі і заболочування призвели до знищення великої частини лісової рослинності в місті і деградації природних екосистем міста.

В межах міста Нижньовартовська частково розташовуються три ліцензійних дільниці з видобутку нафти:Екологічний портрет Нижньовартовськ

 • Самотлорский,
 • Мегионский,
 • Південно-Мыхпайский.

Близько 40 % зайнятих в економіці міста зосереджені в таких галузях, як:

 • нафтовидобуток,
 • будівництво,
 • транспорт.

Основу економіки Ніжнєвартовського району складають нафтовидобувна галузь та енергетика. Район має в своєму розпорядженні великими запасами природних ресурсів:

 • лісових;
 • торф’яних;
 • рибних;
 • мисливсько-промислових.

Розвиток нафтогазовидобувної галузі в Нижньовартовську визначається основними російськими вертикально інтегрованими нафтовими компаніями, серед яких переважає ВАТ «Роснефть» і її дочірні структури.

У місті створені великі підприємства нафтовидобувної галузі, виробничі комплекси з переробки попутного нафтового газу і нафтопродуктів.

Екологічна характеристика Нижньовартовськ

Основні екологічні проблеми Нижньовартовськ мають антропогенне природу (тобто з’явилися як результат життєдіяльності людини) і можуть бути охарактеризовані наступним чином:Екологічний портрет Нижньовартовськ

 • деградація природних екосистем міста;
 • забруднення природних середовищ (атмосфери, вод і ґрунтів);
 • 10-кратне перевищення над запланованим фактично утворюється і потребує утилізації обсягу відходів і значна кількість несанкціонованих сміттєзвалищ.

Таким чином, забруднення природних середовищ обумовлено діяльністю не тільки промислових підприємств і транспорту, але і підприємств житлово-комунального господарства міста.

Природний радіаційний фон у населених пунктах Ніжнєвартовського району рівний, низький, коливається від 6,3 до 10,6 мкР/год. Радіаційна обстановка стабільна. Згідно з результатами радіологічних досліджень радіаційна обстановка на родовищах Ніжнєвартовського району не вимагає протирадіаційного захисту.

До основних причин забруднення атмосферного повітря спеціалісти відносять:

 • спалювання попутного нафтового газу на факелах;
 • випаровування легких фракцій вуглеводнів з поверхні аварійних розливів нафти, шламових амбарів, резервуарів;
 • діяльність автотранспорту.

Однак, згідно з даними, наведеними в Стратегії розвитку Нижньовартовськ (до 2020 р.), автотранспорт та спецтехніка останнім часом стають головним джерелом забруднення атмосферного повітря на території міста.

Хімічними забруднювачами атмосферного повітря Ніжнєвартовського району є:Екологічний портрет Нижньовартовськ

 • діоксид вуглецю (СО2);
 • монооксид вуглецю (СО);
 • аміак;
 • ацетилен;
 • ксилол;
 • бензин;
 • бензол;
 • оксиди азоту (NO, NO2);
 • діоксид сірки;
 • ацетон;
 • толуол;
 • сірковмісні вуглеводневі сполуки;
 • хлор.

Найважливішим фактором розподілу забруднювачів в атмосфері в Нижньовартовську став вітер. Протягом року на території Ніжнєвартовського району переважають вітри західного і південно-західного напрямків. У літній час постійним забруднювачем повітря є пил, так як в її складі переважають мікронні та субмікронні частинки. Основними джерелами пилу є насипні грунти, в основному пісок, не закріплений рослинним покривом.

Хоча традиційні проблеми шлейфів диму і SO2 із стаціонарних джерел багато в чому вирішені, виникають нові проблеми, зокрема:Екологічний портрет Нижньовартовськ

 • збільшення парку автомобільного транспорту;
 • заміна етилованого бензину на бензини з підвищеним вмістом ароматичних вуглеводнів.

У «Стратегії соціально-економічного розвитку міста Нижньовартовська до 2020 року та на період до 2030 року» підкреслюється, що серйозна проблема міста – наявність несанкціонованих звалищ. Для вирішення цієї проблеми в сфері поводження з різними видами відходів на території Нижньовартовськ задіяно 27 спеціалізованих організацій, з них:

 • 12 здійснюють збір вторинної сировини з метою переробки (відходи паперу та картону, пластмас, автопокришки);
 • 6 – знешкодження небезпечних відходів (ртутьвмісні відходи, відпрацьовані акумулятори, медичні відходи, обтиральний матеріал, забруднений мастилами, фільтри масляні і т. д.).

У місті функціонує 21 спеціалізована установка по попередній обробці, знешкодження або переробки зібраних відходів. Вперше в мікрорайонах міста встановлені спеціалізовані антивандальні контейнери «Екобокс» для збору відпрацьованих компактних люмінесцентних ламп і ртутних термометрів від населення.

Згідно з даними, наведеними в тому ж документі, основна частина підприємств, які впливають на екологічну обстановку, сконцентрована в Північному і Західному промислових вузлах, а також у південно-західній промзоні. У географічних межах міста знаходиться кілька великих підприємств нафтогазопереробної галузі. Незважаючи на заходи, що вживаються цими підприємствами, питання щодо їх несприятливого впливу на навколишнє середовище не вирішені повною мірою.

Основні джерела екологічних проблем

У дослідженні ставлення населення до екологічних проблем Ніжнєвартовського району співробітник Обско-Угорського інституту прикладних досліджень і розробок, канд. геологічних наук С. Г. Хакназаров перераховує організації, які, на думку опитаних їм жителів Югри, є головними забруднювачами навколишнього природного середовища в Нижньоватровському районі:Екологічний портрет Нижньовартовськ

 • підприємства нафтогазового комплексу (74 % респондентів);
 • транспорт (19 % респондентів);
 • приватні підприємства (5,11 % респондентів);
 • рибопереробні (4,68 % респондентів).

Отримані дані вказують не тільки на проблему забруднення навколишнього середовища, але і проблему витіснення корінних жителів, провідних традиційний спосіб життя, з місць їх проживання.

Один з головних джерел екологічних проблем – відкрите акціонерне товариство «Нижневартовское нафтогазовидобувне підприємство» (ВАТ «ННП»), яке веде розробку віддалених нафтових і газових родовищ в Ханти-Мансійському автономному окрузі – Югрі. Всього ж понад 240 підприємств Ніжнєвартовського району мають стаціонарні джерела забруднення атмосферного повітря.

Перше місце за кількістю викидів займають факели, на яких спалюється попутний нафтовий газ.

Стратегічні напрями вирішення екологічних проблем

Екологічний портрет НижньовартовськПідтримання нормальних екологічних параметрів, їх прогнозування, а також виявлення загроз навколишнього середовища – одна з пріоритетних завдань адміністрації міста, визначають стратегію його розвитку.

ВАТ «ННП» запровадило на своєму підприємстві систему управління промисловою безпекою та охороною праці та навколишнього середовища, яка пройшла сертифікацію на відповідність міжнародним стандартам OHSAS 18001:2007 та ISO 14001:2004. Важливим для себе напрямком роботи ВАТ «ННП» вважає збереження біорізноманіття при реалізації шельфових проектів. Основні стратегічні завдання розвитку Ніжнєвартовського нафтогазовидобувного підприємства представлені як:

 • зниження темпів падіння базової видобутку нафти;
 • підвищення ефективності механізованого видобутку;
 • зниження обсягів видобутку води;
 • реінжиніринг інфраструктури;
 • реалізація програми підвищення енергозбереження.

В рамках реалізації програми по ліквідації накопичених екологічних збитків в 2012 р. були виконані наступні роботи:Екологічний портрет Нижньовартовськ

 • ТОВ «РН-Юганскнефтегаз»: в 2012 році рекультивирован 391 га нафтозабруднених земель, перероблено 97 тис. т нафтошламу і 516 тис. т бурового шламу;
 • ТОВ «РН-Пурнефтегаз»: перероблено 16 тис. т бурового шламу, рекультивовано 14,2 га нафтозабруднених земель;
 • ТОВ «РН-Ставропольнефтегаз»: перероблено 24,5 тис. т нафтошламу;
 • ТОВ «РН-Краснодарнефтегаз»: перероблено 37 тис. т нафтошламу;
 • ТОВ «РН-Сахалінморнєфтєгаз»: рекультивовано 10 га нафтозабруднених земель, перероблено 14 тис. т нафтошламу і 11 тис. т бурового шламу.

Фахівці закритого акціонерного товариства «Самотлорнефтепромхим» (ЗАТ «СНПХ») , щоб звести до мінімуму негативні впливу виробництва на навколишнє природу, використовують при будівництві свердловин сучасне обладнання та очисні пристрої. В рецептурі бурового розчину на підприємстві застосовуються малотоксичні, малонебезпечні сертифіковані хімічні реагенти. На СНПХ також діє 4-ступінчаста система очищення компанії Brandt із застосуванням:Екологічний портрет Нижньовартовськ

 • вібросит,
 • гідроциклонів,
 • илоотделителей,
 • дегазатора,
 • центрифуг.

На СНПХ застосовується система замкнутого циклу – безамбарный метод буріння.

Екологічний портрет НижньовартовськБагато хочуть знати з чого роблять пластмасу?

Старим телевізору можна дати друге життя. Як? Читайте в нашій статті!

Болота завжди таємничі. Тим цікавіше дізнаватися про них. За http://greenologia.ru/eko-problemy/biosfera/bolota/vasjuganskoe.html ссылке інформація про одне з найбільших боліт на планеті.

У дисертаційному дослідженні канд. географічних наук Р. С. Шмойловой (2007) запропоновані заходи по поліпшенню екологічного стану Нижньовартовськ по кожній з таких груп проблем:Екологічний портрет Нижньовартовськ

 • забруднення атмосферного повітря;
 • забруднення водного середовища;
 • низька якість води джерел питного водопостачання;
 • забруднення земель;
 • відсутність системи збору та утилізації відходів;
 • недолік числа зелених насаджень у місті;
 • низький рівень екологічної освіти населення міста.

Пропоновані заходи охоплюють весь комплекс проблем, зокрема, нею запропоновано:Екологічний портрет Нижньовартовськ

 • переведення котелень, що працюють на рідкому паливі, на газове паливо;
 • очищення водойм та благоустрій берегової лінії міських водних об’єктів, збір та очищення зливових вод;
 • переклад знезараження питної води з хлорування на ультрафіолетове опромінення або «мокре» озонування;
 • заміна внутрішньобудинкових і внутрішньоквартальних мереж водопостачання з металевих на пластмасові;
 • інвентаризація несанкціонованих звалищ та організація заходів по їх ліквідації.
 • розробка нормативів накопичення твердих побутових відходів для підприємств та установ, розташованих на території міста;
 • будівництво комплексу термічного знешкодження біологічних та медичних відходів;
 • розробка генеральної схеми очищення території міста.

У вже згаданому вище дослідженні С. Г. Хакназарова перераховані ознаки незадовільної екологічної обстановки, названі опитаними їм жителями Югри:Екологічний портрет Нижньовартовськ

 • відбувається забруднення річок і водойм – 54 %;
 • зменшується чисельність тварин, дичини і риби – 37 %;
 • виводяться з обігу величезні території промислових угідь і оленепастбищ – 30 %;
 • висихають і вирубуються ліси – 27 %.

Таким чином, об’єктивна оцінка екологічного стану Нижньовартовськ і суб’єктивна оцінка його жителів збігаються: екологічний стан Нижньовартовськ оцінюється як незадовільний.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: