Важкий спадок Демидова — Нижній тагіл

Нижній Тагіл – другий за величиною місто в Свердловській області, який з’явився, коли тульські промисловці Микита і Акінфієв Демидови за наказом Петра Першого стали освоювати рудні поклади Уральських гір. Офіційною датою народження Нижнього Тагілу вважають 1722 рік – саме тоді була зроблена перша плавка чавуну на железоделательном» заводі. На річці Тагіл побудували греблю для заводських потреб, і з’явився Тагільський ставок, навколо якого і виросло місто.

У 30-ті роки минулого століття радянський уряд ухвалив рішення про створення тут вугільно-металургійної бази країни, і почалося активне будівництво і розвиток міста як промислового центру.

Сьогодні в Нижньому Тагілі проживає 360,7 тис. жителів. Спадкоємець демидовских заводів, Тагіл, як його називають жителі Свердловської області (незважаючи на те, що є ще і Верхній Тагіл), на Середньому Уралі поступається лише Єкатеринбургу.

Нижній Тагіл є центром Гірничозаводського управлінського округу, на території якого проживає 691,5 тис. чол., або 16,0 % населення області. У складі округу 12 муніципальних утворень.

Бюджет Нижнього Тагілу поповнюється насамперед за рахунок великих промислових підприємств:

ЄВРАЗ Нижньотагільський металургійний комбінат (ЄВРАЗ НТМК);Важкий спадок Демидова — Нижній тагіл

 • Уральський Вагонобудівний Завод (УВЗ);
 • УралХимПласт;
 • ВАТ «Криогенмаш»;
 • Нижньотагільський Завод Металоконструкцій (НТЗМК);
 • ВАТ «Нижньотагільський котельно-радіаторний завод».

Складні кліматичні умови і важка праця частково компенсувався за рахунок так званого уральського коефіцієнта, 15 %, які доплачували працівникам Середнього Уралу спочатку, щоб залучити сюди більше людей, а потім, щоб утримати.

Головні джерела екологічних проблем

Важкий спадок Демидова — Нижній тагілЗагальні показники екологічного стану в порівнянні з минулими роками показують збільшення хімічного навантаження на населення Нижнього Тагілу. На жаль, заходи, що виконуються органами державної влади, промисловими підприємствами в цілому не приводять до систематичного поліпшення ситуації несприятливої екологічної ситуації.

Світова практика показує, що для поліпшення екологічної ситуації регіонального бюджету має виділятися не менше 3 % коштів, тоді як у Свердловській області ця цифра становить близько 0,02 %. Проблема полягає також у застосуванні на підприємствах застарілих технологій, які не відповідають сучасним екологічним стандартам.

Так, в 2013 р. ВАТ «ЄВРАЗ Нижньотагільський металургійний комбінат» «забезпечив» 7 % від сумарного викиду забруднюючих речовин по області, а ВАТ «Уралхимпласт» дав 4,7 % . Чималу частку вніс і Високогористий гірничо-збагачувальний комбінат (ЄВРАЗ-ВГОК), який був ліквідований в 2012 р. Збільшили викиди в атмосферу в 2013 р. порівняно з 2012 р. підприємства:Важкий спадок Демидова — Нижній тагіл

 • у зв’язку із збільшенням обсягів випуску продукції — ВАТ «ЄВРАЗ Нижньотагільський металургійний комбінат» – на 3,1 тис. т (на 4,2 %);
 • за рахунок збільшення обсягів накопичених відходів ТПВ — ТОВ «Тагилспецтранс» – на 1,0 тис. т (на 42,6 %);
 • ТОВ «Еліс» (Нижній Тагіл) – на 0,1 тис. т (на 11,4 %).

Офіційні перевірки підтвердили: практично на всіх підприємствах допускаються порушення природоохоронного законодавства. Так, за даними прокуратури Свердловської області, ПАТ «ЄВРАЗ Нижньотагільський металургійний комбінат» у процесі діяльності з виробництва коксу, чавуну, сталі і прокату активно викидав в атмосферне повітря такі шкідливі сполуки, як:Важкий спадок Демидова — Нижній тагіл

 • сульфат заліза,
 • аміак,
 • бензапірен,
 • гідроксид натрію і т. д.

Ця ситуація триває не перший рік. Ще раніше – в одному тільки 2010 році підприємство перевищило нормативи гранично-допустимих викидів:

 • забруднюючих речовин в 16 разів,
 • за гидроксибензолу (фенолу) – у 6,1 рази,
 • з нафталіну – в 2,5 рази,
 • за гидросульфиду (сірководню) – в 2,2 рази,
 • по бензолу – в 2,1 рази.

Крім того, у рейкобалковому, конвертерному цехах, коксохимпроизводстве і ряді інших підрозділів комбінату були до 2,5 разівВажкий спадок Демидова — Нижній тагіл перевищені показники інтенсивності теплового опромінення, а показники допустимого вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони по оксиду вуглецю перевищені у 3 рази, по сірчаній кислоті – в 1,9 рази.

В окремих випадках відходи (в тому числі небезпечні) несанкціоновано розміщувалися на території заводу і спалювалися. Плюс до всього спостерігалося захламление, забруднення земель: в районі мазутохранилища в результаті витікання мазуту з ємності земля виявилася забруднена нафтопродуктами.

Порушення торкнулися і водних ресурсів. У 2010 році філією ВАТ «НТМК» – НСМЗ – був перевищений ліміт забору водних ресурсів з поверхневого водоймища, а скидання забруднюючих речовин за 2010 рік перевищив встановлені нормативи щодо:Важкий спадок Демидова — Нижній тагіл

 • залозу,
 • магнію,
 • кальцію,
 • зваженим речовинам,
 • нафтопродуктам.

Негативні наслідки для навколишнього середовища та людей

За даними Доповіді про екологічні проблеми Свердловської, підготовленого Міністерством природних ресурсів і екології Свердловської області, ступінь забруднення атмосферного повітря в Нижньому Тагілі до 2012 року знизилася з дуже високою до високої (вище тільки в Єкатеринбурзі). Високою вона вважається за рахунок присутності:Важкий спадок Демидова — Нижній тагіл

 • формальдегіду,
 • зважених речовин,
 • бенз(а)пірену,
 • етилбензолу;
 • сірководню;
 • аміаку,
 • діоксиду азоту.

У Доповіді наголошується, що за останні 5 років простежуються наступні тенденції:Важкий спадок Демидова — Нижній тагіл

 • зростання середньорічних концентрацій завислих речовин,
 • діоксиду сірки,
 • оксиду вуглецю,
 • сірководню,
 • толуолу,
 • бенз(а)пірену,
 • ціаніду водню,
 • заліза,
 • міді,
 • хрому,
 • цинку і марганцю;

зниження концентрації діоксиду азоту, оксиду азоту, фенолу, аміаку, формальдегіду, бензолу, ксилолу, етилбензолу, нікелю і свинцю.

Відзначається наростаюча динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел в Нижньому Тагілі в останні роки:

 • 2011 р.: 115,9 тис. т;
 • 2012: 127,0 тис. т;
 • 2013: 127,6 тис. т.

Рівень забруднення ґрунту оцінюється як помірно небезпечний

У 2013 р. підприємства Н. Тагілу скинули у воду в загальній складності понад 80 тис. т забруднюючих речовин.

У Нижньому Тагілі 30 % всієї території складають так звані порушені землі, що з’явилися на місці відпрацьованихВажкий спадок Демидова — Нижній тагіл родовищ корисних копалин і в даний час розташовані практично в міських центральних зонах.

Радіаційна обстановка у Свердловській області в цілому вважається стабільною. Однак в офіційних документах можна зустріти згадки про перевищення норм рівнів втручання за питомою активностей окремих радіонуклідів у питній воді».

Найбільш забрудненим районом вважається Дзержинський, де розташовуються корпусу Уралвагонзаводу і досі існує проблема очищення питної води. Але в результаті приватизації багато заводи на порядок знизили обсяги виробництва або зовсім розорилися, а ті, що збереглися, відмовляються від дорогих і «нечистих» методів виробництва.

І сьогодні, мабуть, не меншим джерелом забруднення можна вважати автомобільні вихлопи, пил, гарячі звалища і торфовища.

Найбільш неблагополучними мікрорайонами Нижнього Тагілу за сумарним ризику для здоров’я названі Центр, Техпоселок, Червоний Камінь і Послу, де проживає 227 627 осіб, у тому числі 32 430 дітей. Прогнозується, що тільки з-за впливу тонких фракцій пилу десяти найбільш шкідливих речовин, в рік буде вмирати до 879 нижнетагильцев. У тому числі 618 осіб загинуть у зв’язку з серцево-судинною патологією, 37 помруть від раку легені.

Прогнозоване число відстрочених випадків смерті у зв’язку з впливом радіоактивних пилових частинок становить 562 випадку в рік.

Важкий спадок Демидова — Нижній тагілВражаючі фактори хімічної зброї — знання потрібні кожному.

Які рослини є в Північній Америці? Відповідь на це питання дана в докладній статті.

Печорський вугілля, його родовища і динаміка видобутку, вся інформація по http://greenologia.ru/eko-problemy/pechorskij-ugolnyj-bassejn.html посиланням.

Позитивна динаміка

Заходи з покращення екологічної ситуації в Свердловській області проводяться в рамках:Важкий спадок Демидова — Нижній тагіл

 • Свердловської обласної цільової програми «Екологія та природні ресурси Свердловської області»;
 • Комплексного плану заходів щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення та безпеки довкілля для здоров’я населення міста Нижній Тагіл на 2013-2015 роки, затвердженого постановою адміністрації міста Нижній Тагіл від 12.10.2012.

У Нижньому Тагілі розпочалася реалізація проекту «Зелений коридор», який спрямований на реконструкцію старих та створення нових парків. В результаті з’явилися:Важкий спадок Демидова — Нижній тагіл

 • п’ятикілометрова північна набережна Тагільського ставка,
 • парк біля площі біля пам’ятника Черепановим і музичного фонтану,
 • Комсомольський Піонерський сквери,
 • сквер Робочої молоді,
 • бульвар на вулиці Горошникова,
 • сквер Залізничників,
 • рекреаційно-паркова зона між трьома районами міста – Выей, Червоним Каменем і центром.

Ставиться завдання зменшення забруднення атмосферного повітря викидами від автотранспорту і пилової навантаження шляхом пилоподавлення. Для підвищення якості дорожнього покриття та його своєчасного ремонту на території міста:

 • укладено 732,7 тис. м2 асфальту на 56 об’єктах;
 • очищено 11,2 млн. м2 територій та доріг від пилу.
 • Незабаром у місті планується встановити додаткову автоматичну станцію контролю за якістю атмосферного повітря.

  Однак, за даними Росспоживнагляду, підприємства дотепер не вживають всі необхідні заходи по поліпшенню умов праці і дотримання гігієнічних нормативів виробничого середовища.

  Важкий спадок Демидова — Нижній тагілЗагальний показник смертності в місті зріс на 4,5 %. Однією з головних причин погіршення здоров’я тагильчан фахівці визначили комплексну хімічну навантаження.

  Сценарій розвитку Свердловської області збільшить техногенне навантаження на територію в 2-2,5 рази. Відбудеться екологічно небезпечне «обваження» економіки за рахунок збільшення частки галузей сировинної орієнтації, що супроводжується зниженням ступеня переробки сировини.

  І хоча екологічні проблеми Нижнього Тагілу є пріоритетним завданням для міської влади, поки не зовсім ясно, чи чекає місто поліпшення чи все залишиться так само до тих пір, поки не виросте нове покоління, яке не захоче з цим миритися так, як мирилися з цим все життя їх батьки і діди.

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: